Home Nieuws Visie Aanbod Training Interim Solutions Recruitment Referenties

 

 

 

Onze referenties

 

 

Robby Schuurmans, Kredietanalist bij de Rabobank Helmond, over zijn persoonlijk coachtraject:

 

"Mijn coachtraject bij Anita Feron was gericht op communicatie en was zeker geen standaard coachtraject.

De sessies zijn op maat doordat ze uitgaat van je eigen persoonlijkheid en stijl. Hierbij komen tevens de achtergronden van je persoonlijkheid aan bod. Je sterke kanten en de kanten waar groei mogelijk is, komen naar voren. Met casussen toepasbaar in je dagelijkse werk/leven leer je meer over de verschillende karakters, menstypen en gedragsstijlen, over je eigen stijl en die van anderen. Gaandeweg leer je je eigen sterke punten te benadrukken en om te gaan met verschillende technieken gericht op verschillende persoonlijkheden.

Mij heeft het coachtraject veel geleerd over mezelf en anderen! Laat jezelf uitdagen!! ''

 

Conny van Leeuwen, intern Accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Tilburg en omstreken,  over de training ‘Klant-in-zicht en proactieve regievoering’:

 

"We hebben als Assistenten Grootzakelijk gezamenlijk de training klant-in-zicht en pro-actieve regievoering gevolgd. Inmiddels is de samenstelling van ons team als assistenten na de training gewijzigd, maar voor mij zelf kan ik aangeven dat ik deze sessies als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Je leert op andere manier de klant te bekijken cq kenen. De klant gaat als het ware "recht op staan" en je gaat de diepgang zien in de relatie, anders dan alleen de gegevens uit het dossier. Middels deze training krijg je een

handvat om zelf ook makkelijker met de klant in gesprek te gaan. Het is zeer zinvol om

ervaringen en ideeën regelmatig te bespreken."

 

Rob van Aanholt, Filiaalleider Intratuin, over zijn coachtraject Persoonlijke Effectiviteit:

 

“Ik heb vorig jaar bij Commerce Solutions een training gevolgd die je zelfbewustzijn verbetert en verstevigt. Mede door deze training merk ik dat ik gegroeid ben. Ik ben me steeds bewuster dat ik heel veel dingen weet, en dat ik zeker overkom tegenover een groep. Ik bepaal de koers in goed overleg met mijn Floormanagers en ik delegeer steeds meer taken. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke impact en kracht behoorlijk tot goed is.

 

Door me terdege voor te bereiden op het toespreken van een groep merk ik dat ik sterk overkom op de medewerkers. Voorbereiding is het halve werk en biedt structuur. Door ingevoerde werkoverleggen verbetert de communicatie tussen de Floormanagers. Ook hier geef ik steeds aan wat ik verwacht van hun, ik geef de grote lijnen aan, en controleer.

 

Ik laat de Floormanagers en medewerkers zelf oplossingen aandragen; leer ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Ik loop steeds rustiger door de winkel en maak meer tijd voor medewerkers en complimenteer hen, hetgeen zij waarderen. Ook heb ik geleerd dat het goed is als je je als leidinggevende kwetsbaar opstelt.

 

Mede door deze training, gegeven door Anita Féron, heb ik een natuurlijke rust voor mezelf weten te creëren. En deze rust straal ik verder uit op mijn medewerkers. De training heb ik als zeer prettig ervaren omdat Anita je dingen laat zien die je van jezelf wel weet, maar niet wilt toegeven.

 

Het was een positief project dat ik met zeer veel voldoening heb doorlopen.”

 

Ard Pisa, Manager Hypotheken en Vermogen bij Rabobank West Betuwe over het ad interim functioneren van Marion Louwen:

 

“Marion Louwen heeft van april 2009 - maart 2010 de functie van Teamleider

Hypotheken & Vermogen bij onze bank uitgeoefend. Marion is een bijzondere vrouw met

ongekende vermogens. Ik heb haar leren kennen als een professionele interimmer

met veel vakkennis in het gehele brede spectrum van de financiële dienstverlening.

 

Haar kracht zit ‘m met name in haar natuurlijk leiderschap. De belangrijkste competentie van een echte leider is verbindend vermogen en daar blinkt zij echt in uit. Ze weet op haar eigen wijze, vanuit haar ware zelf, dusdanig verbinding te krijgen met de mensen dat ze enerzijds mensen in hun kracht kan zetten waarna mensen in beweging komen en anderzijds dingen voor elkaar krijgt.

Marion is veelzijdig en biedt alles wat je van een goede teamleider mag verwachten,

maar eerlijk gezegd, met ‘goed’ doe ik haar te kort.

 

Ik hoop nog een keer met haar te mogen samenwerken want dat is een ‘feest’.”

 

Karin de Groot, Leidinggevende Verkoop & Service bij de Rabobank De Kempen West, over hun Teamtraining Empathisch en Contracterend verkopen:

 

“Afgelopen jaar hebben wij nieuwe medewerkers de training ‘Empathisch en Contracterend Verkopen’ laten volgen bij Anita Feron. Na de plenaire sessies hebben de medewerkers ieder afzonderlijk met Anita gesproken over en gewerkt aan hun ontwikkeling. Het was prettig dat de hele training in company gegeven kon worden. Zo kon het geleerde ook meteen in de praktijk getoetst worden en kon Anita coachen on the job.

Medewerkers hebben duidelijk houvast gekregen hoe een gesprek op te bouwen, de aandacht van de cliënt vast te houden, goed te luisteren en door te vragen. Als leidinggevende heb ik een duidelijk overzicht gekregen waarmee ik aan de slag kan om samen met de medewerkers hun talenten verder te ontplooien.

 

Het is een geslaagde training geweest die door alle deelnemers succesvol is afgesloten door de Proeve van Bekwaamheid.”

 

Frank Biesters, Leidinggevende Verkoop & Service bij de Rabobank De Kempen West, over het het ad interim functioneren van Marion Louwen:

 

“Het was mij een genoegen om met Marion te mogen samenwerken. Met haar innerlijke kracht krijgt ze hele teams mee zonder enige discussie. Ze kan zich volledig inleven in de wereld van haar medewerkers en daar op inspelen. Door mee te buigen maar tevens toch te corrigeren wint zij de loyaliteit van haar medewerkers die haar op handen zullen dragen.”
 

Mariëlle Segers, Coördinator Lokaal Call-Center bij Rabobank Maashorst, over de trainingen Coachen op Competentieontwikkeling en Telefonische Verkoop:

 

“In het voorjaar van 2005 heb ik de meerdaagse training Coachen op Competenties gevolgd in Kapellerput te Heeze. We maakten vlug genoeg kennis met een zeer enthousiaste trainster! Anita Féron is iemand die ons vanuit haar eigen ervaringen en kennis veel heeft geleerd. Verder vind ik het belangrijk dat een trainster zelf gedreven en enthousiast is, en als ze er dan ook nog eens verzorgd en netjes uitziet is dit een prettige bijkomstigheid! Inhoudelijk heb ik erg veel aan de training gehad.

Anita houd erg veel rekening met je persoonlijke voorbeelden en doelstellingen. Elke collega heeft zijn eigen competenties waar hij/zij op gecoacht moet worden. Ik kon dit dan ook in de praktijk erg goed gebruiken.”

 

“In 2007 hebben we nogmaals de hulp ingeroepen van de kennis en kunde van Anita Féron. Dit keer hebben we met ons eigen team enkele avonden outbound belavonden georganiseerd. Anita heeft samen met ons belscripts gemaakt en deze gingen we toepassen. Door één-op-één coaching met Anita en de medewerkster kon er precies gecoacht worden op je eigen competenties en aandachtspunten. Ook deze op maat

gemaakte training was erg leerzaam en succesvol!

 

Neeltje Lenders, Parkmanager Attractiepark Toverland, over de training Professioneel Telefoneren

 

“Voor het Secretariaat binnen ons bedrijf waren we op zoek naar een training waarbij het voeren van professionele telefoongesprekken centraal zou staan. Het doel was met name om onze medewerkers meer handvaten te geven bij het voeren van (lastige) telefoongesprekken. Al snel werd ik in contact gebracht met Anita Féron van Commerce Solutions. Dit contact was direct heel prettig, open en eerlijk. Voorafgaand aan de training zijn onze leerdoelen in kaart gebracht. Hieruit bleek direct dat er sprake was van een training die voor ons op maat gemaakt zou worden.

 

Deel 1 bestond uit een aantal theoretische sessies waarin de basiskennis werd toegelicht.  

Ook kregen we hand-outs. De cursusleidster, Anita Féron, wist de groep op een persoonlijke wijze te benaderen waardoor iedereen zich op z’n gemak voelde en er een open en eerlijke sfeer ontstond.

Doordat de sfeer zo goed was, was het tweede gedeelte van de training meeluisteren ‘on the job’ ook zeer effectief. Alhoewel de deelnemers dit in eerste instantie erg spannend vonden hebben ze het allemaal als zeer leerzaam ervaren. Tot slot ontvingen alle deelnemers persoonlijke feedback dit was een enorme meerwaarde voor de ontwikkeling en groei van iedereen persoonlijk.

 

Als er nu tijdens een overleg een lastig telefoongesprek of lastig onderwerp naar

voren komt, komen we vaak middels een terugkoppeling naar datgene wat er geleerd is in de telefoontraining vanzelf tot een oplossing.

 

Als leidinggevende heb ik de persoonlijke feedback die de deelnemers ontvangen hebben ook heel goed kunnen gebruiken bij persoonlijke coachingsgesprekken.

 

Ik kijk dan ook terug op een hele goede, professionele en effectieve training.”

 

Cindy Dorssers, Secretariaat medewerker Toverland,  over de training Professioneel Telefoneren

 

"Mei 2008 hebben wij met een groep van vijf personen een telefoontraining ontvangen van mevrouw Féron.

Dit bestond uit een gedeelte informatieverspreiding (theorie) en een gedeelte praktijk waarbij we persoonlijke feedback ontvingen aan de hand van meeluistergesprekken.

Ze was erg geïnteresseerd in de groep en zorgde voor een prettige sfeer, waardoor iedereen zich op zijn gemak voelde en zich open durfde te stellen. Het meeluisteren tijdens telefoongesprekken heb ik als erg waardevol ervaren. Ze gaf aan de hand hiervan persoonlijke tips die ik direct in de praktijk kon gaan toepassen. Het was dan ook een leerzame training.”

 

Een medewerkster Human Resources bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg, over haar coachtraject Persoonlijke Effectiviteit en over het HR Teambuildingstraject:

 

“Ik ben werkzaam bij de Rabobank Centraal Zuid-Limburg en heb in 2008 een coachtraject gevolgd bij Anita Feron van Commerce Solutions. Reden waarom ik dit coachtraject had aangevraagd was het verbeteren van mijn competenties probleemanalyse, plannen en organiseren, samenwerken en communicatie.

Plannen en organiseren, samenwerken en communicatie waren voor mij de belangrijkste competenties.

Ons team was geheel nieuw, de werkdruk lag heel hoog met veel ad hoc taken en er bestond een taakonduidelijkheid binnen ons team. Kortom er was onvoldoende structuur en we wisten onderling nog niet wat we van elkaar konden / mochten verwachten. Diverse hulpmiddelen zijn gedurende het traject ingezet, zoals een karakteranalyse, een assertiviteitstest en feedbackregels.

 

Naast mijn eigen coachtraject heeft ons HR-team ervoor gekozen om teambuildingsessies te organiseren die Anita féron voor ons heeft verzorgd. Ook dat was een leerzaam en leuk traject. Inmiddels zijn we een half jaar verder en kan ik zeggen dat het aardig gestructureerd loopt. Door een duidelijke en strakke planning is er structuur binnen mijn eigen werk maar ook binnen ons team. Mijn eigen coachtraject heeft er o.a. voor gezorgd

dat ik nu sterker in mijn schoenen sta en ik meer zelfvertrouwen heb. Ik bewaak beter mijn eigen grenzen, maar wat nog belangrijker is, ik geef aan wanneer mijn grens bereikt is. De sessies in het kader van teambuilding heeft een aanzet gegeven tot het groeien naar één team. Door onze open communicatie naar elkaar, kan ik rustig stellen dat we inmiddels veel van elkaar geleerd hebben en daardoor ook goed op elkaar zijn ingespeeld. Wij werken nu ook als een team. Om te borgen wat we geleerd hebben, hebben we een agendapunt op ons 2-wekelijks werkoverleg opgenomen. Alles is dan bespreekbaar en samen wordt bekeken hoe problemen opgelost kunnen worden.

 

Kortom een win-winsituatie, voor zowel mezelf alsook mijn werkgever.”

 

Esther Westerink, Adviseur Verkoop en Service bij Rabobank de Kempen West,

over de training Contracterend en empathisch Verkopen, afgerond met de Proeve van bekwaamheid:

 

“Ik vond het erg leerzaam, je leert echt tips en tricks op gebied van verkoop en service. Dan moet je denken aan luisteren, doorvragen, triggeren en ombuigen van bezwaren. Het mooie van de training is dat je ook een spiegel voorgehouden krijgt, met wat voor een type klant ben je zelf. En wat voor gevolgen dat heeft voor jouw verkoopgesprekken. Maar vooral het enthousiasme waarmee de training gegeven werd, motiveerde mij erg.Tijdens de training werd er heel open gesproken over de problemen waar ik of mijn collega’s tegen aan liepen. Hierdoor leer je niet alleen van je eigen fouten, maar ook

van die van andere. Waardoor je veel kennis kon delen. En waren er minpunten in je verkoopgesprek dan werd er vooral door opbouwende kritiek besproken hoe je dit kon veranderen. Het was een duidelijke, gezellige, positieve maar vooral leerzame training! Regelmatig gebruik ik het evaluatieformulier na een verkoopgesprek om nog eens die spiegel voor te houden. Daar leer ik veel van en het houd je scherp.

En de tips zoals KoBa en SPEND gebruik ik regelmatig.”

 

Ger Nouwen, Signaalcoördinator/ Medewerker Marktbewerking bij Rabobank Peel en Maas,

over de training Telefonische Verkoop en haar coachtraject Coach de Coach:

 

“Toen ik een uitnodiging kreeg voor een training telefonisch verkopen stond ik daar in eerste instantie nogal sceptisch tegenover. Alweer zo’n training waarin je belscripts af gaat rammelen die helemaal niet bij je passen of in je aard liggen. Daarbij kwam ook nog dat ik door mijn Manager was opgegeven voor de opleiding Coach de coach. Daar zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Bij de eerste kennismaking ben ik echter helemaal omgeturnd. Nog voor de eerste bijeenkomst werd ons gevraagd tegen welke problemen we aanlopen, zodat deze tijdens de training behandeld kunnen worden, een heel praktijkgerichte aanpak dus en dat spreekt me wel aan. Tijdens de training werd me als snel duidelijk dat deze training wezenlijk anders was dan alle andere die ik tot nu toe had gehad. Geen kant en klare belscripts met volzinnen die je tijdens een telefoongesprek helemaal niet vloeiend uit je mond kunt toveren.

Hier leerde ik hoe ik vanuit mijn eigen overtuiging en kracht een goed gesprek kan voeren. Geen voorgekauwde zinnetjes maar je eigen woorden.

 

Hoe zou je het zelf doen? Dat is het uitgangspunt en hier worden praktische en bruikbare tips aan toegevoegd.

Tijdens het praktijk gedeelte ben je vooral zelf aan zet en dat werkt prima. Na een gesprek benoem je zelf wat je goed vond aan het gesprek maar vooral ook wat beter kan. Daarna wordt samen bekeken wat je anders zou kunnen zeggen als je het gesprek nog een keer kon overdoen.

 

Vooral van de Coach de Coach-opleiding heb ik heel veel geleerd. Niet alleen werd bevestigd dat ik vooral mezelf moet blijven maar ook dat ik het in me heb. Mensen inspireren blijkt in mijn natuur te zitten. Ik heb er de rust en het geduld voor. Ik heb de training met veel plezier gevolgd en er uiteindelijk ook meer zelfvertrouwen door gekregen.

Tijdens de belavonden kijk ik nog steeds geregeld terug in lijst met bezwaren en ombuigingen.”

 

Els Thielen, Medewerker KCC bij de Rabobank Peel en Maas,

over de commerciële training Telefonische Verkoop:

 

“In het najaar en winter 2008 heb ik met mijn team een commerciële training bij Anita Féron gehad. Ik ben medewerker van een Lokaal Klanten Contact Centrum (Callcenter). Het was de allereerste commerciële training die ik ooit gehad heb.

Ik was van te voren wat sceptisch hierover, want bij een commerciële training denk ik al snel aan belscripts. En dan denk ik ook aan de landelijke callcenters die je ’s avonds thuis opbellen en zo’n (saai) belscript met je “afwerken”.

 

De training van Anita Féron was echter verrassend anders!!! Geen kant en klare belscripts!! Wel een hele boel tips en voorbeeldzinnen waar je zelf net díe uit kon halen die je het meeste aanspraken en die ook bij je zelf pasten.

Anita vindt het vooral belangrijk dat JE JE ZELF BLIJFT tijdens klantcontacten.

De klant merkt het immers al snel als je niet natuurlijk/spontaan overkomt en daardoor ongeloofwaardig bent.

Anita coachte ons ook één op één tijdens het werk (inbound en outbound telefoonverkeer). Dit was erg bijzonder.

 

Zij liet ieder in zijn/haar waarde en benadrukte je sterke en minder sterke punten op een positief kritische manier.

Zij liet vooral ieder het werk op de manier doen die bij de persoon zelf paste.

En had persoonlijke tips voor iedereen om weer nét wat beter over te komen en (commercieel) meer uit een gesprek te kunnen halen. Ik gebruik nu, een jaar later, nog steeds diverse tips die ik van haar heb gekregen.

En ik vind mede hierdoor mijn werk nóg leuker dan het van te voren al was!”

 

José van Beers, werkzaam bij Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel als CRM–coördinator,

over haar Coachtraject Persoonlijke Effectiviteit:

 

“De aanleiding van het coachtraject was: het (verder) ontwikkelen van die vaardigheden die nodig zijn voor het goed kunnen uitoefenen van mijn nieuwe functie als CRM coördinator. Het doel van het coachtraject was: assertiever worden, zaken delegeren en daardoor beter kunnen loslaten en meer zelfvertrouwen krijgen. Door het volgen van dit traject heb ik een beter inzicht gekregen in wie ik ben, hoe ik communiceer en hoe ik over kom op anderen.

Aan de hand van een analyse van mijn persoonlijke stijl en uit de gesprekken die ik met Anita Féron had, werd ook duidelijk waar mijn ontwikkelpunten en valkuilen lagen. Verrassend voor mij was ook, dat zaken die in het verleden hebben gespeeld zo’n groot stempel hebben gedrukt op wie ik ben en hoe ik acteer. Met al deze kennis zijn we gericht aan de slag gegaan om mijn ontwikkelpunten met succes om te zetten naar de gewenste manier van werken en acteren.

Dit traject heeft mij geholpen om zaken en werkzaamheden beter los te kunnen laten en te delegeren.

Ik durf nu ook vaker ‘Nee’ te zeggen en kom meer voor mijzelf en mijn mening op. Ik ben duidelijk gegroeid in mijn assertiviteit en mede hierdoor ben ik ook zelfverzekerder geworden.

Ik straal dit nu ook uit en het voelt goed. Het is wel zaak hieraan te blijven werken.”

 

Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het volgen van dit traject voor mij een hele positieve ervaring was waar ik zowel zakelijk als privé nu de vruchten van pluk. Anita nogmaals bedankt!”

 

Marleen van de Ven-de Haas, Intern Accountmanager Zakelijke Relaties bij Rabobank Uden Veghel,

over haar coachtraject Persoonlijke Effectiviteit:


“Omdat een situatie ontstaan was waarin ik niet meer geloofde in mijn eigen kracht, heeft de bank mij een coachtraject aangeboden bij Commerce Solutions. Samen met Anita ben ik het coachtraject 'Persoonlijke effectiviteit' ingegaan.

Tijdens de sessies hebben we gekeken naar o.a. mijn persoonlijke stijl, kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van diverse oefeningen heb ik handvatten gekregen om hier mee om te gaan. Kracht van dit traject vond ik het behandelen van praktijksituaties die zich voor hadden gedaan of voor gingen doen. Wat ging goed, wat kon anders en hoe zou ik het aan gaan pakken of een volgende keer anders doen.

Het prettige is dat Anita ook nu na het traject nog altijd bereikbaar is voor vragen waardoor je altijd nog op haar kan terugvallen, indien je graag feedback wilt hebben. Ik kan in ieder geval stellen dat mijn coachdoelen geslaagd zijn!”

 

Janine van Deursen, Intern specialist verzekeren, Rabobank Eindhoven-Veldhoven,

over haar coachtraject Persoonlijke effectiviteit:

 

“Anita gaat in dit traject op een zeer respectvolle manier jou inzicht geven in je kwaliteiten.

Gaandeweg kom je tot inzichten die je helpen om beter te functioneren. Ik kijk anders tegen werksituaties aan waardoor zaken makkelijker verlopen, mijn resultaten zijn hierdoor beter.”

 

Dajenne de Bruijn, medewerkster Commerciële Binnendienst Hypotheek en Vermogen bij Rabobank West Betuwe, over haar traject van loopbaancoaching

 

"Halverwege het jaar 2009 kwam ik in contact met Marion Louwen. De aanleiding hiervan was mijn twijfel over mijn huidige werkzaamheden. Tijdens deze gesprekken heb ik aangegeven niet meer te weten wat ik wilde. Op mijn werkplek zat ik niet op mijn plaats, in de privésfeer liep deze twijfel door waardoor ik mezelf niet volledig voelde als vrouw en moeder. Al in een van de eerste gesprekken voelde in mezelf erg vertrouwd

met Marion zodat ik ook al snel mezelf kon laten zien. Dit gebeurt niet snel, ik ben een persoon wat een lange tijd alles als een kat uit de boom ga zitten bekijken. Doordat ik al snel een vertrouwd gevoel had, heb ik ook geen schroom gevoeld om ook mijn privéleven er bij te betrekken. Na een half jaar gesprekken te hebben gehad met Marion, kan ik nu oprecht zeggen dat ze mij geholpen heeft om hele belangrijke stappen te ondernemen.

Achteraf zit je ook te bedenken hoe heeft ze dit toch gedaan, maar dan moet je er toch ook weer op terug komen want Marion doet het niet maar je doet het zelf. Alleen zij zorgt ervoor dat je ook jezelf durft te bekijken en over moeilijke kwesties na durft te denken. Ook gaf ze mij een gouden tip om je emoties op papier te zetten. Na het terug lezen van datgene wat je hebt opgeschreven zie je zelf ook in wat er aan de hand is.

 

Ik heb erg genoten van de gesprekken met Marion, ze heeft mijn ogen kunnen openen zodat ik nu een belangrijke stap in mijn leven heb kunnen nemen.

Marion Bedankt."